Styrelsen

Vill du hjälpa till eller vill du vara med och påverka?

Vi har löpande underhåll alla årstider, broar behöver renoveras, leder behöver röjas, klubbstugan genomgår just nu en stor renovering. 

Vintertid är det sladdning, skyltning och ibland grenar eller träd som behöver röjas undan. Klubben behöver alltid fler som vill vara med och Du är varm välkommen.

Styrelsepost Namn Telefon Ansvarsområde
Ordförande Tina Antonsson 072-5764166 Kontaktansvarig
Sekreterare Heidi Davidsson
Kassör Fia Holmberg 070-6908390 Kontaktansvarig
Ledamot Tomas Östlund
Ledamot Ove Andersson
Ledamot Peter Hallberg 070-3180302 Ledansvarig
Ledamot Jörgen Westin 070-6078393 Aktivitetsansvarig
Ledamot Magnus Holmvall
Suppleant Magnus Holmberg 070-2863638 Materialansvarig
Suppleant
  • Cim Wiklander