GDPR för förening

Vår kassör är ansvarig för vårt medlemsregister. Vill du kontakta denne så finns kontaktuppgifterna på vår hemsida www.widelake.nu

Vi sparar namn, adress och födelseår till våra medlemmar.

Vi sparar detta för att kunna göra utskick till medlemmarna och för att söka kommunala bidrag. Vid bidragansökningarna vill kommunerna veta i vilka olika ålderspann vi har medlemmar.